Nyhetsarkiv

Föräldraskap kan bli katalysator för entreprenörskap

 

Föräldraskap kan bli katalysator för entreprenörskap

Publicerad i tidningen Marknad Örebro, 11-2015

 

markan-orebro


5 fallgropar att undvika för företagande föräldrar

press

5 fallgropar att undvika för företagande föräldrar

Av Cecilia Ingvarsdotter, www.driva-eget.se/guider/ditt-liv/5-fallgropar-att-undvika-for-foretagande-foraldrar

Som företagande förälder är det mycket att tänka på både före och efter att barnet har kommit. Driva Eget frågade författaren och företagaren Angeli S Hederberg om hennes 5 bästa råd.

Angeli S Hederberg har skrivit boken Föräldraprenör som innehåller sälj- och affärsutvecklingsknep för företagare som vill driva företag och samtidigt frigöra tid för familjen.

Här är 5 av hennes bästa tip!

Du lejer ut fel saker

Många föräldrar lejer in en barnvakt för att kunna jobba med administration, webbsideuppdateringar eller marknadsföring. Tänk tvärt om. Lej ut det administrativa och löpande fotarbetet i företaget istället, så att du kan vara med din familj. Det här handlar ofta om att släppa på kontrollen och stanna upp i den hetsiga vardagen och reflektera över vad som verkligen är viktigt för dig.

Du är den enda som säljer

Som småföretagare är det oftast du som ägare och grundare som står för det mesta av försäljningen. Du sitter på kontakter och kunskap och säljet kollapsar utan dig. Om du vill vara föräldraledig, kunna spendera lov och semestrar med familjen eller gå ner i arbetstid behöver du bygga upp ett system så att företaget säljer även om du inte är på plats. Det kan handla om att delegera till anställda men även som soloföretagare kan du hitta lösningar som gör att du kan tjäna pengar utan att springa på alla bollar: du kan öppna en webbshop, bygga upp rutiner för merförsäljning till befintliga kunder, skapa webbkurser, skriv en bok eller anlita underkonsulter och ta en kick back om du förmedlar jobb till dem.

Du med enskild firma saknar underlag för din SGI

Har du enskild firma/handels/kommanditbolag kan det vara svårt att uppskatta framtida inkomster och då tittar Försäkringskassan på vad du tjänat tidigare när de ska beräkna din sjukpenninggrundande inkomst. Ofta går kassan ett par år tillbaka och gör ett snitt. Många företagare upplever att det är svårt att ta fram underlag men genom att ha koll på dina intäkter bakåt kan du undvika krånglet när den dagen väl kommer. Har du haft din enskilda firma i mindre än två år kan Försäkringskassan istället beräkna din SGI utifrån en schablon för vad en anställd med din utbildning och dina arbetsuppgifter hade fått, men även där behöver du ofta ge dem underlag som statistik eller liknande.

Du som har AB tar inte ut tillräcklig lön

Om du har aktiebolag räknas du som anställd och det minskar allt krångel med Försäkringskassan avsevärt. Som anställd i ditt eget AB det är din lön som är grunden för den sjukpenninggrundande inkomsten. Om du inte har tagit ut någon lön, eller om du har tagit ut en låg lön har du endast rätt till föräldrapenning på grundnivå. Här finns ingen möjlighet (som för den med enskild firma) att beräkna på någon schablon utan det är viktigt att du i god tid inför din föräldraledighet läser på om vilken lön du ska ta ut för att få ut bästa möjliga SGI och samtidigt tänka smart gällande din skatt.

Du tror att dina barn ska förverkliga sig genom ditt företag

Många företagare drömmer om att deras barn ska ta över deras livsverk. Kanske har du låtit barnen vara med i verksamheten från det att de varit små och hoppas att de ska vilja jobba där som vuxna. Var stolt över de erfarenheter du gett dina barn, men sänk pressen på att ta över så kommer deras intresse att bli större. Känner barnen att de inte kan förverkliga sina drömmar inom bolaget så släpp taget utan att ge barnen skuldkänslor. Om barnen kliver in i företaget, släpp på kontrollen och acceptera att allt inte kommer att göras så som du alltid gjort.


”Tvinga pappor att vara hemma mer – så får vi fler företag”

”Tvinga pappor att vara hemma mer – så får vi fler företag”

Publicerat i land.se den 26 oktober 2015
Om landsbygden inte bättre tar tillvara på alla företagande föräldrar går arbetstillfällen, integrationsmöjligheter och tillväxtpotential till spillo. Krånglet som finns kring föräldraförsäkringen för enskilda firmor måste försvinna om vi vill att fler ska vilja och kunna driva hållbara företag på lika villkor.

Enligt Svenskt Näringsliv finns över en miljon företagare i Sverige, varav cirka 75 procent är soloföretagare. Snittåldern för att skaffa barn är enligt Statistiska centralbyrån 31,5 år för män och 29 år för kvinnor. Rimligtvis har alltså många företagare barn, men hur många föräldraprenörer som finns har Statistiska centralbyrån inga uppgifter om.

Det säger något om hur långt ner vi är på agendan.

Det senaste halvåret har jag intervjuat 42 föräldraprenörer i olika branscher om hur de får ihop företagande och föräldraskap. En utmaning som lyfts fram är trygghetssystemens fyrkantighet för små företagare.

Den nuvarande regeringen arbetar med att anpassa föräldraförsäkringen för den enskilda näringsidkaren och det ihop med ett utvecklat trygghetssystem och minskat regelkrångel är nödvändigt att få på plats snabbt. Enligt Företagarnas undersökning Föräldrafällan från 2014 tvingas företagare att bryta mot reglerna då föräldraförsäkringen fortfarande är uppbyggd utifrån att vi alla är anställda.

En annan utmaning som kommer fram i mina intervjuer med föräldraprenörer är den stora okunskapen om företagarens vardag hos våra myndigheter.

När jag själv var gravid hittade jag en metod för att säkerställa att jag fick rätt information från myndigheterna kring min föräldraledighet: Jag ringde alltid och ställde samma fråga två gånger.

Först om jag fick samma svar av två olika handläggare kände jag mig trygg.

Jag vet att jag inte är ensam om det här och vi är många som mycket hellre hade använt tiden till driva affärer, tjäna mer pengar och via skatten bidra till vår gemensamma välfärd.

Jag är uppvuxen på ett jordbruk med två företagande föräldrar och har upplevt föräldraprenörskapets möjligheter och begränsningar. Enligt Jordbruksverket driver befolkningen på landsbygden företag i större utsträckning än de som bor i storstadsområden. Att det går att leva som föräldraprenör är med andra ord extra viktigt för att landsbygden ska fortsätta leva. Men Jordbruksverket visar samtidigt att kvinnor och utlandsfödda företagare är färre på landsbygden än i stadsområden.

Med andra ord går varje dag resurser och tillväxtmöjligheter till spillo ute i vårt land. Det här behöver våra kommuner och regioner fånga upp och hantera. Våra politiker vill att fler startar företag för att skapa arbetstillfällen och de vill att fler skaffar barn för att lösa de framtida demografiska utmaningarna.

Men hur kommer det sig att så få har förmågan att hitta politiska lösningar som gör det enkelt att kombinera dessa två roller?

Många förverkligar sin affärsidé under föräldraledigheten. Ju fler som är hemma med barn och får tid för reflektion, ju fler företag kommer att skapas. Ytterligare en pappamånad räcker inte. Jag tror på att kvotera en större del av föräldraförsäkringen, så att fler inte bara får möjlighet att vara närvarande föräldrar utan också kan förverkliga sina visioner.

Även det företagsfrämjande systemet behöver inse hur vanligt föräldraprenörskapet är och i större utsträckning börja informera om vad det innebär att vara föräldraprenör så att fler kan utbyta erfarenheter och bygga upp strategier i god tid.

Jag slutar aldrig förundras över hur många kurser som kan arrangeras i hur du skriver en affärs- eller marknadsplan, samtidigt som frågor kring trygghetssystem och föräldrapenning aldrig lyfts. Och om företagande och föräldraskap väl diskuteras tenderar det fortfarande att reduceras till en kvinnofråga.

Föräldraprenörer ses alltför sällan som de affärsutvecklingsexperter de är. Återkommande i mina möten med företagande föräldrar är att barn ofta varit en katalysator för att jobba effektivare och mer hållbart. Föräldraprenörer kan ofta vara förebilder för ett smart arbetsliv där både karriär och familjetid ryms.

Det finns lika många normbrytande och innovativa lösningar för att få ihop vardagen som det finns föräldraprenörer. Någon tar med barnen i traktorn, någon föreläser med barnet i babysele på magen, den tredje anställer sina barn. Det är tydligt att föräldraskapet och företagandet berikar varandra.

Läs också: Loke, 2, sover i traktorn när pappa jobbar.

Alla vi som är föräldraprenörer har ett ansvar att lyfta dessa berättelser så att de når ut till fler. Då skapas ett mer inkluderande näringsliv där fler kommer att våga starta och behålla sina företag. Snarare än att osynliggöra föräldraprenörerna borde vi lyfta fram deras affärsmodeller och arbetssätt eftersom de både är lönsamma och bärkraftiga.

Angeli S Hederberg, samhällsentreprenör och författare till boken Föräldraprenör – konsten att balansera företagande och föräldraskap.


Barn + företag = problem?

Barn + företag = problem?

Hur fixar man balansen som företagare och förälder? Det har entreprenören och författaren Angeli Hederberg tagit reda på. Här är hennes råd till nyblivna föräldrar.

Av Cecilia Ingvarsdotter, publicerat på www.driva-eget.se den 12 oktober 2015.
driva-eget

När det började blir dags för barn för företagaren Angeli Hederberg, funderade hon på hur det egentligen skulle gå att kombinera företagandet med barn. Hennes mål var att kunna driva ett lönsamt företag och samtidigt vara en närvarande förälder.

– Jag funderade mycket på hur jag skulle lösa ekvationen barn och företag och dessutom var jag rädd att jag skulle få ge upp träning, relationer och mycket annat. Så jag arbetade fram en tydlig bild av hur jag ville ha det.

Började bygga ett system

Angeli började bygga upp ett system för hur hon och hennes man skulle kunna lösa både de praktiska och psykologiska hinder när barnet kom. Just att ha en plan för hur du ska lösa olika problem som kan uppstå menar Angeli är a och o.

– Se till hur just du vill att din föräldraledighet ska vara. Vad behöver och kan du lösa för att få det fungera? Se till att delegera och informera dina kunder om hur det kommer att bli framöver. Ha tillit till att kunder inte kommer glömma dig. De allra flesta förstår och är glada.

Men barn kommer som alla vet inte på beställning. Det tog tre år att få systemet på plats med underkonsulter, bok, webbutbildning mm som gjorde att jag kunde dra in pengar utan att jobba. Att bli gravida tog sedan 1,5 år. När Angeli blev gravid började hon intervjua företagare för att se hur de hade hanterat företaget när barn kom in i bilden. Det resulterade till slut i boken Föräldraprenör.

– Jag upplevde att folk var glada och nöjda och tyckte det var enklare att vara företagare och förälder än anställd. Självklart har jag mött föräldrar som har haft det tufft men jag vill sprida kunskap om att det kan bli något riktigt bra också.

Var rädd att jobba för lite

Angeli tycker att man ska vara normkritisk och försöka kliva utanför förväntningarna om hur man ska bete sig som förälder eller företagare.

– Men man ska även våga vara helt föräldraledig även om man har företag. Jag var helt bortkopplad i 6 månader. Sedan finns det de som arbetar från BB, alla ska få göra det de vill och vad som passar dem.

En rädsla som Angeli hade innan hon fick barn var att hon inte skulle få jobba så mycket som hon ville.

– Det blev bra. Jag lever i en jämställd relation och vi delade lika på föräldraledigheten. Män måste kräva sin rätt att få ta sina dagar och vi kvinnor måste släppa in männen och låta dem ta plats. Det är något vi alla kan bli bättre på.

 Angelis lösningar för att kombinera företag och föräldraskap

  • Satsa på något som kan ge pengar under tiden du är ledig utan att du behöver lägga så mycket tid på det. Som exempelvis skriva en bok eller göra en webbutbildning
  • Anlita underkonsulter och ta en kick back på uppdragen du förmedlar
  • Samverka med andra: ”Jag gör detta åt dig i fyra månader så du det åt mig i fyra månader.”
  • Våga bryt normer! Ta med barnen i ditt företag, till exempel i kontoret eller i butiken. Det är ofta mycket enklare än vad man tror att kombinera jobb och barn, om man tänker till.
  • Om du har en partner, dela upp vabb, blöjbyten och lämningar.
  • Försök att inte bli stressad om det är stökigt hemma, du behöver inte alltid leverera till 100 procent.
  • Släpp kontrollen, delegera och våga be om hjälp!

Varför är det bara mammor som ska sätta företaget på paus?

Varför är det bara mammor som ska sätta företaget på paus?

Publicerad på driva-eget.se den 8 oktober 2015 av Camilla Björkman
BloggJag träffade häromdagen en företagarkompis som byggt upp flera framgångsrika företag. Hon är gravid och jag frågade hur hon mådde.– Okej, sa hon. Men jag är trött på alla som dömer mig för att jag vill driva mina företag samtidigt som jag har barn.

Hon berättade att människor plötsligt skulle ha åsikter om hennes föräldraledighet, som skulle bli ganska kort och lämnas över till pappan. Det var höjda ögonbryn, små pikar – och ”välmenande” råd om att småbarnsåren ju så snabbt är förbi.

– Vill du inte vara med barnet så mycket som möjligt? sa man med orolig min.

Liknande märkligheter har jag själv varit med om. Jag har inte barn, men när framtida föräldraledighet kommer på tapeten svarar jag att vi ska försöka hjälpas åt. Jag driver ju numera företag och han är anställd. Att bara försvinna ett helt år är svårt för mig.

Tydligen är detta provocerande, till och med bland vänner. Jag har fått kommentarer som: ”Du kanske inte borde skaffa barn om du ändå inte vill ha det” (jo, det är sant) och ”Barnet är väl ändå viktigare än företaget?”

Klart att ett barn alltid är viktigast – även fast vi väl alla ser våra företag som små bebisar. Men varför måste det ena utesluta det andra? Och varför är det bara mammor som förväntas pausa företaget för att helhjärtat gå upp i rollen som Mamma med stort M?

Detta är inget påhopp mot män, bitska kommentarer kan komma från båda könen.

Men jag undrar vad fenomenet kommer ifrån. Troligtvis handlar det om rädsla. Det är alltid lite obehagligt med människor som går mot normen, om det så bara är något så simpelt som att dela föräldraledigheten lika.

Kanske känner sig vissa påhoppade. Någon annans sätt att leva kan tolkas som kritik mot det egna.

Oavsett vad, kan vi inte bara spika en gång för alla: låt alla välja själva! Låt både mammor och pappor driva eget på sitt sätt. Låt oss ge alla företagare, med eller utan barn, pepp och stöd. Vi om några vet ju hur väl det behövs.

Detta gäller för övrigt även politikerna. De orättvisa reglerna för föräldrapenning måste göras om totalt. Idag är de, precis som med A-kassan, anpassade efter anställda. För företagare kan det innebära rena lotteriet med föräldrapenningen. Vinnaren är den som kan hävda sin rätt på bästa sätt.

Det finns också orättvisor mellan den som har aktiebolag och enskild firma. En utredning är igångsatt av regeringen. Låt oss nu kämpa för att den resulterar i konkret handling.

Så länge tänker jag inspireras av driftiga egenföretagaren och Driva Eget-läsaren Angeli Sjöström Hederberg som precis släppt sin bok Föräldraprenör. Jag hoppas att jag själv blir en sådan någon dag i framtiden, så att jag kan bolla både bebis och firma.

Vad är dina erfarenheter kring detta? Lämna gärna en kommentar!


Forskare och kommunikatörer ger sina bästa tips till Svenska kyrkan

sv-kyrkan

Av Kristoffer Morén, publicerat på www.svenskakyrkan.se 

Angeli Sjöström Hederberg är konsult och arbetar med organisationers förhållande till sina medlemmar:

– Många medlemmar har inte klart för sig varför kyrkan finns, så när en församling ska kommunicera måste den först reflektera över hur man ska kommunicera det mest grundläggande – varför man finns och hur man ska göra så medlemmarna känner sig välkomna

– Kyrkan är sina medlemmar, de måste få vara med och forma det som händer i kyrkan, kyrkan måste släppa på kontrollen samtidigt som den måste bevara sina grundvärderingar. De organisationer som inte gör så överlever inte.

 

Läs hela artikeln här»

 


Förälder och entreprenör – samtidigt

e-magin_capture

 


Debattartikel i Arbetarbladet: ”Det är dags att sätta föräldraprenörer på kartan”

Det är dags att sätta föräldraprenörer på kartan

Publicerat i Arbetarbladet den 21/9 2015

Sverige har en utmaning framför sig; det råder arbetslöshet och det är viktigare än någonsin att identifiera de tillväxtmöjligheter som främjar ekonomisk hållbarhet och ett dynamiskt näringsliv. Trots det hamnar föräldraprenörer, entreprenörer med barn, längst ner på politikernas agenda – ett misstag som kan stå Sverige dyrt.

Företagare skapar fler arbetstillfällen, samtidigt som familjer med fler barn är en viktig nyckel för att hantera de framtida demografiska problemen. Det finns hundratusentals småföretagare med barn i Sverige och ändå står politikerna handfallna när det kommer till att hitta hållbara, jämlika och långsiktig lösningar för föräldraprenörer som både vill vara med sina barn och aktiva i näringslivet.

Samtidigt talar siffrorna klarspråk om näringslivets verklighet. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån får de flesta sitt första barn i trettioårsåldern. Detta i kombination med Svenskt Näringsliv visar att vi har 1 miljon företagare i Sverige, varav 75 % är egenföretagare, vittnar om ett klimat där många föräldrar är entreprenörer. Ändå finns det ingen uttalad problemformulering eller politisk lösning på hur föräldraskap och entreprenörskap som kombination kan lyftas fram i näringslivet på ett konkurrenskraftigt sätt. Ett misstag som inte bara påverkar en stor grupp människor, utan också Sveriges tillväxtchanser och konkurrenskraft.

Föräldraprenörer är nämligen i stor utsträckning lösningsorienterade, en egenskap som är väsentlig för både näringslivs- och samhällsutvecklingen. När jag intervjuade fyrtiotvå företagande föräldrar om deras entreprenörskap uppdagades det kontinuerligt hur föräldraprenörer tack vare sitt föräldraskap fått hitta smarta lösningar som effektiviserat deras arbete. Detta har i sin tur positiva synergier på deras företagande, vilket vittnar om hur viktiga dessa innovativa affärsmodeller kan vara för hela näringslivets utveckling om de bara synliggjordes för fler. Istället för att osynliggöra våra företagande föräldrar skulle därför samhället behöva lyfta fram deras fungerande affärsmodeller och föra en diskussion om hur företagandet kan bli mer inkluderande.

Trots att många entreprenörer framgångsrikt kombinerar sitt företag med familjeliv finns det de fortfarande som inte vågar starta, eller orkar driva, företag. Det kan vi äbdra på om vi lyfter fram att föräldraprenörer ofta är väldigt nöjda med sin vardag. Bland nyföretagarna i Sverige är det enligt Tillväxtverket fler kvinnor än män, samtidigt som färre kvinnor expanderar och bygger storföretag. Därför behöver Sverige en strategi för allas jämlika möjlighet att vara företagande förälder. Ett förlorat företag är ett förlorat arbetstillfälle och förlorad skatt, varför myndigheter borde öka sin kunskap kring föräldraprenörer och se över Sveriges säkerhets- och trygghetssystem för att fastlägga hur de kan anpassas för att inkludera entreprenörer med barn. Genom att modernisera och förenkla Sveriges nuvarande trygghetssystem är jag övertygad om att vi blir ännu fler som kan skapa lönsamhet, istället för att syssla med krångel.

Vi behöver således ett system där våra politiker och myndigheter är väl medvetna om vad det innebär att vara föräldraprenör. Det ska vara möjligt att vara närvarande och framgångsrik både i sitt företagande och i sitt föräldraskap. Det är dags att sätta föräldraprenörer på kartan.

Angeli S Hederberg,

Samhällsentreprenör och författare till boken Föräldraprenör – konsten att balansera företagande och föräldraskap


”Vi föräldrar ska inte behöva välja mellan våra barn eller karriär”

Publicerat på nyheter24.se den 10/9-2015 (http://nyheter24.se/debatt/809604-vi-foraldrar-ska-inte-behova-valja-mellan-vara-barn-eller-karriar)

Angeli S Hederberg: ”Våra politiker vill att fler startar företag och att fler skaffar barn, men ingen av dem verkar ha en lösning på hur rollerna ska kombineras”

Enligt Svenskt näringsliv finns över en miljon företagare i Sverige varav cirka 75 procent är soloföretagare. Snittåldern för att skaffa barn är enligt Statistiska centralbyrån 31,5 år för män och 29 år för kvinnor. Rimligtvis har alltså många företagare barn, men hur många föräldraprenörer som finns har Statistiska centralbyrån inga uppgifter om. Det säger något om hur långt ner vi är på agendan.

Våra politiker vill att fler startar företag för att skapa arbetstillfällen och de vill att fler skaffar barn för att lösa de framtida demografiska utmaningarna. Men hur kommer det sig att så få har förmågan att hitta politiska lösningar som gör det enkelt att kombinera dessa två roller? Kan det vara så att våra förtroendevalda fortfarande är kvar i ett industriellt tänk där medborgarna främst ska fostras till att bli anställningsbara? Det kan bli ett dyrt misstag när vi är en stor grupp 80- och 90-talister, som står redo att skapa jobb till både oss själva och andra, samtidigt som vi vill vara närvarande och jämställda föräldrar.

Jag har det senaste halvåret intervjuat 42 föräldraprenörer i olika branscher om hur de får ihop företagande och föräldraskap. Utmaningar som lyfts fram är bland annat myndigheters okunskap och trygghetssystemens fyrkantighet. Den nuvarande regeringen arbetar med att anpassa föräldraförsäkringen även för den enskilda näringsidkaren och det ihop med ett utvecklat och förenklat trygghetssystem är nödvändigt att få på plats snabbt.

När jag själv var gravid hittade jag en metod för att säkerställa att jag fick rätt information från myndigheterna kring min föräldraledighet: jag ringde alltid och ställde samma fråga två gånger. Först om jag fick samma svar av två olika handläggare kände jag mig trygg. Jag vet att jag inte är ensam om det här och vi är många som mycket hellre hade använt tiden till driva affärer, tjäna mer pengar och via skatten bidra till vår gemensamma välfärd.
Även det företagsfrämjande systemet behöver inse hur vanlig föräldraprenörskapet är och i större utsträckning börja informera om vad det innebär att vara föräldraprenör så att fler kan utbyta erfarenheter och bygga upp strategier i god tid. Jag slutar aldrig förundras över hur många kurser som kan arrangeras i hur du skriver en affärs- eller marknadsplan, samtidigt som frågor kring trygghetssystem och föräldrapenning aldrig lyfts. Och om företagande och föräldraskap väl diskuteras tenderar det fortfarande att reduceras till en kvinnofråga.

Jag tror på att kvotera en större del av föräldraförsäkringen, så att fler inte bara får möjlighet att vara närvarande föräldrar utan också kan förverkliga sina affärsidéer vilket ofta görs under föräldraledigheten. Föräldraprenörer ses inte som de affärsutvecklingsexperter de är. Återkommande i mina möten med företagande föräldrar är att barn ofta varit en katalysator för att jobba smartare, effektivare och mer hållbart.

Det finns lika många normbrytande och innovativa lösningar för att få ihop vardagen som det finns föräldraprenörer. Det är tydligt att föräldraskapet och företagandet berikar varandra. När dessa berättelser når ut skapas ett mer inkluderande näringsliv och fler kommer att starta och behålla sina företag. Snarare än att osynliggöra föräldraprenörerna borde vi lyfta fram deras affärsmodeller och arbetssätt eftersom de både är lönsamma och bärkraftiga.

Angeli S Hederberg,
Samhällsentreprenör och författare


Boklansering på Bok & Bibliotek

I år lanserar Angeli sin nya bok Föräldraprenör-konsten att balansera företagande och föräldraskap på Bok & Bibliotek den 24-27 september. Fredag kl 14.20, lördag kl 13.20 och söndag kl 10.20 har Angeli ett tiominuterssamtal med medverkande i boken på spännande teman som författande, hjärnans funktioner eller genusfällor. Du hittar Angeli i Kvinnliga talares monter E10:03 mitt emot stora scenen för Hälsa o Livsstil. Här kan du diskutera, köpa böcker till rabatterat pris och lyssna på en rad möten med okända och kända författare.

Se hela monterns schema här»

 

11987053_1121754797852373_1274357826453636103_n