Om ProcessRum2020-11-06T02:56:24+01:00

Om ProcessRum

Vi inspirerar, utbildar och processleder inom följande områden:

Grundare

ProcessRum AB ägs och drivs av Angeli Sjöström Hederberg, samhällsentreprenören som med sitt företagande vill bidra till en mer levande demokrati. Hon startade företag som 24-åring för att ifrågasätta och utmana stereotypen av företagaren. Sedan dess har Angeli inspirerat, debatterat och drivit förändring inom områden som socialt entreprenörskap, värderingsstyrt ledarskap och civilsamhällets utveckling.

Angeli är sociolog från Stockholms universitet med vidareutbildningar inom processledning, omvärldsbevakning, retorik, etnologi, normkreativitet och relationsbaserad försäljning. Hon har femton års erfarenhet av ideella, politiska och fackliga organisationer och har innan hon startade eget arbetat som karriärrådgivare, projektledare och lärare.

Ladda ner Angeli Sjöström Hederbergs konsultcv här»

Ladda ner logotyp och pressbilder här»

Läs också:

Startade eget med rötterna i myllan»

Född till entreprenör»

Värdegrund

Allt ProcessRum gör ska bidra till en mer levande demokrati. Individ, organisation och samhälle tjänar på delaktighet, maktdelning och inkludering. Alla människor har rätt till samma förutsättningar att påverka sitt liv och sin kontext oavsett ålder, kön, sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.

Tankar om demokrati

Vi lever i ett samhälle med goda förutsättningar för utveckling, entreprenörskap och påverkan. De allra flesta människor har åsikter om nuet och om framtiden. Samtidigt uppfattar många att rädslor och normer står i vägen för deras drömmar, att ingen lyssnar, att de står utanför eller det finns få möjligheter att påverka. Känslan av att de traditionella strukturerna inte kan eller vill fånga upp nya idéer föder likgiltighet, fördomar eller fokus på de enkla frågorna.

ProcessRums arbete genomsyras av en demokratisk värdegrund, en humanistisk människosyn och en vision att bidra till en mer levande demokrati. Värdegrunden, människosynen och visionen finns med när vi skapar mötesplatser för idéburna ledare, stöttar medlemsstyrda organisationer och utvecklar sociala entreprenörer. Vi ser det så här: Världen är inte svart eller vit. Den består av gråskalor. Och en massa regnbågsfärger.

ProcessRum erbjuder verktyg som får människor att gå från vanmakt till egenmakt.

Tillit, transparens & Transformation

Tillit, transparens och transformation genomsyrar det vi gör.
Vi visar tillit till varandra, våra kunder och processen. Vi tror på transparens och kör med öppna kort, rak dialog och eftersträvar en samarbetskulturer där alla ska känna att de kan vara hela oss själva. Det vi gör ska leda till transformation, en förändring och utveckling som fördjupar, förfinar och gör skillnad.

Vision

ProcessRums vision är att bidra till en mer levande demokrati där människor känner sig som medskapare av sina liv och sammanhang. Det kan handla om att organisera sig i en förening, driva ett projekt, starta en kampanj eller bli entreprenör -drivkraften är den samma: att göra sin grej!

Människor som känner egenmakt istället för vanmakt, det gynnar såväl individer, organisationer och samhälle.

Metoder

Arbetssättet under våra utbildningar och workshops bygger på upplevelsebaserat lärande. Vi utgår från egna erfarenheter, studier och forskning i vårt arbete. Vår styrka är att vi skapar ett klimat för kreativitet och kunskapsutbyte. Nedan ser ni ett urval av de metoder vi arbetar med.

Arrangöra! Angeli intervjuas om hur du ordnar ett event som leder till engagemang och fler medlemmar.
Läs mer på sidan 30»

Diplomerad:

 • Opera, en demokratisk mötesmetod för att effektivt samla en grupp kring en viktig fråga.

Demokratiska mötesmetoder:

 • Framtidsverkstad

 • Open Space

 • Cafépedagogik

 • Idégenerering

 • Påverkanstorg

Metoder för erfarenhetsutbyte och lärande:

 • Reflekterande team

 • Forumteater

 • Rollspel

 • Grupphandledning

 • Dilemmacoaching

 • One-to-one möten

 • Videoinspelning med feedback

 • Collage och vernissage

 • Värderingsövningar

 • Åtagandekontrakt

 • Fira-framgång-spelet

Vi är medförfattare till en introduktionsfolder om Påverkanstorg.
Ladda ner här»

Vill du att vi kontaktar dig?


  Grundare:

  Angeli Sjöström Hederberg
  angeli@processrum.se
  Mobil: 076 313 44 32

  Till toppen