Åsikt: Varför ska mina skattepengar bidra till ojämställdhet?

 

Publicerad på www.driva-eget.se den 16/3 2016 av Cecilia Ingvarsdotter

Småföretagaren och författaren Angeli Sjöström Hederberg vill kvotera större delar av föräldraförsäkringen. Här ger hon sina råd till företagare som vill leva mer jämställt.

Angeli startade sitt första företag 2006 och har skrivit boken Förälder & företagare – visioner, vinst och vardagsliv som utkom hösten 2015. Driva Eget frågade om hennes tankar kring jämställdhet. Vad är det viktigaste att tänka på om man vill leva jämställd som småföretagare, enligt dig?

– Man brukar säga att ”välj en bra chef när du väljer jobb”. För småföretagare skulle jag säga gäller ”välj en jämställd partner”. Om inte så får man fundera över om man är villig att ta konsekvenserna av det. Det finns de som anser att myndigheter och politiker inte ska lägga sig i hur vi väljer, du tycker annorlunda?

– Jag vill inte säga hur andra ska leva sitt liv. Jag tror på gemensamma lösningar och lagstiftning, det är omöjligt att lägga ansvaret på den enskilda individen. Den största skillnaden tror jag vi skulle uppnå om en större del av föräldraförsäkringen kvoterades. Det skulle påverka karriärmöjligheter, obetald arbetstid i hemmet, pensioner, hälsa och könsroller. En kvoterad föräldraförsäkring behöver inte betyda att alla föräldrar är hemma lika mycket, men om de inte är det får de betala från egen ficka. Varför ska våra gemensamma skattepengar ska gå till att upprätthålla ett system som inte är jämställt? Den ekonomiska aspekten är något många hänvisar till, mannen tjänar mer och därför är han hemma mindre.

– Det ligger ofta något annat än ekonomi bakom beslutet att kvinnan ska vara föräldraledig längre. Hur kommer det sig annars att så många kvinnor startar eget för att vara med barnen medan män inte kan vara hemma för att de har företag? I mitt nätverk tjänar kvinnan mer än sin man i många par, men hon är ändå hemma mer. Det handlar ofta om könsroller, inte pengar. En mer jämställd tillvaro skulle göra människor friskare säger du, hur då?

– Idag ska kvinnor göra karriär samtidigt som de fortfarande tar större ansvar för barn, sociala relationer och hushåll. Det påverkar självklart kvinnors hälsa och att många blir utbrända. Och där kan trygghetssystemen inte fånga upp småföretagare. Det är tufft att ha enskild firma och bli sjuk – och självklart drabbar det kvinnor mer eftersom vi har enskilda firmor i större utsträckning än männen. Hur har du och din man löst jämställdhetsfrågan?

– Vi delade på föräldraledigheten, det är där det börjar. Vi valde även att kombinera flaska och amning, vilket inte fungerar för alla. Men då blev det också enklare att dela upp tiden och ansvaret. Jag hamnade inte heller i en exkluderande amningsbubbla. Sedan har vi kört en varannan-princip. Natta, byta blöjor, föräldramöten, vabba, packa barnets ryggsäck med mera varannan gång. Ha extremt tydliga vardagsrutiner som inte måste omförhandlas hela tiden. Vi delar elektronisk kalender, tränar på dagtid och jobbar inte på kvällar och helger – då är vi en familj.

– Nästa generation hoppas jag blir mer jämställd. Det går långsamt men jag är framtidsoptimist och tror att allt fler kvinnor är redo att släppa på kontrollen. Men sen måste männen kräva sin rätt. Jag träffar på allvar pappor som vill vara lediga med sina barn, men som inte ”vill ta den förmånen ifrån sina partners”. Upp till kamp, alla män!