Om ProcessRum2023-06-16T02:26:17+10:00

Om ProcessRum

Jag modererar, utbildar och processleder inom följande områden:

Grundare

ProcessRum AB ägs och drivs av mig, Angeli Sjöström Hederberg, en samhällsentreprenör som vill bidra till en mer levande demokrati. Jag startade företag som 24-åring för att utmana den stereotypa bilden av företagare och då liksom nu vägrar jag att välja mellan värderingar och lönsamhet. Sedan 2006 har jag inspirerat, debatterat och drivit förändring inom områden som socialt entreprenörskap, värderingsstyrt ledarskap och civilsamhällets utveckling.

Jag är trebarnsförälder, bonddotter och sociolog. Under årens lopp har jag vidareutbildat mig inom förändringsledning, processledning, omvärldsbevakning, retorik, etnologi, normkreativitet och relationsbaserad försäljning. Jag har tjugofem års erfarenhet av engagemang i ideella och fackliga organisationer och sitter i Talarföreningen Sveriges nationella styrelse. Jag har även arbetat som karriärrådgivare, säljare, projektledare och lärare. När jag inte jobbar skriver jag barnböcker.

Värdegrund

Allt ProcessRum gör ska bidra till en mer levande demokrati. Individ, organisation och samhälle tjänar på delaktighet, maktdelning och inkludering. Alla människor har rätt till samma förutsättningar att påverka sitt liv och sitt sammanhang oavsett ålder, kön, sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.

Tankar om demokrati

Vi lever i ett samhälle med goda förutsättningar för utveckling, entreprenörskap och påverkan. De allra flesta människor har åsikter om nuet och om framtiden. Samtidigt uppfattar många att rädslor och normer står i vägen för deras drömmar, att ingen lyssnar, att de står utanför eller det finns få möjligheter att påverka. Känslan av att de traditionella strukturerna inte kan eller vill fånga upp nya idéer föder likgiltighet och samtalstonen på nätet föder fördomar och fokus på enkla svar på komplexa frågor.

Mitt arbete genomsyras av en demokratisk värdegrund, en humanistisk människosyn och en vision att bidra till en mer levande demokrati. Värdegrunden, människosynen och visionen finns med när jag skapar mötesplatser för idéburna ledare, stöttar medlemsstyrda organisationer och utvecklar sociala entreprenörer. Jag ser det så här: Världen är inte svart eller vit. Den består av gråskalor. Och en massa regnbågsfärger. Vi behöver kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, vi behöver lyssna på varandra och vi behöver kroka arm för att komma framåt. Och arbetet behöver ske både på strukturell och individuell nivå.

Jag vill bidra med fler verktyg som får människor att gå från vanmakt till egenmakt.

Tillit, transparens & transformation

Tillit, transparens och transformation genomsyrar det vi gör.
Jag vill jobba i relationer som bygger på tillit. Tillit till mig själv, mina deltagare, samarbetspartners, kunder och processen. Jag tror på transparens och kör med öppna kort, rak dialog och tydlighet. Jag vill verka i och bidra till sammanhang där alla ska känna att de kan vara hela oss själva. Det jag gör ska leda till transformation: en förändring och utveckling som fördjupar, förfinar och gör skillnad.

Vision

ProcessRums vision är att bidra till en mer levande demokrati där människor känner sig som medskapare av sina liv och sammanhang. Det kan handla om att organisera sig i en förening, driva ett projekt, starta en kampanj eller bli entreprenör -drivkraften är den samma: att göra sin grej!

Människor som känner egenmakt istället för vanmakt, det gynnar såväl individer, organisationer och samhälle.

Metoder

Arbetssättet i utbildningar och workshops bygger på en mix av teori, upplevelsebaserat lärande och reflektion. Jag lägger stor vikt vid gruppens erfarenheter och koppling till sin vardag. Min styrka är att jag skapar ett kreativt och tryggt klimat där deltagarna bjuds in till att lära, utforska och upptäcka. Nedan finns ett urval av de metoder jag arbetar med.

Diplomerad:

 • Opera, en demokratisk mötesmetod för att effektivt samla en grupp kring en viktig fråga.

Demokratiska mötesmetoder:

 • Framtidsverkstad

 • Open Space

 • Cafépedagogik

 • Idégenerering

 • Påverkanstorg

Metoder för erfarenhetsutbyte och lärande:

 • Reflekterande team

 • Forumteater

 • Rollspel

 • Grupphandledning

 • Dilemmacoaching

 • One-to-one möten

 • Videoinspelning med feedback

 • Collage och vernissage

 • Värderingsövningar

 • Åtagandekontrakt

 • Fira-framgång-spelet

Arrangöra! Angeli intervjuas om hur du ordnar ett event som leder till engagemang och fler medlemmar.
Läs mer på sidan 30»
Vi är medförfattare till en introduktionsfolder om Påverkanstorg.
Ladda ner här»

Vill du bli kontaktad?

  Grundare:

  Angeli Sjöström Hederberg
  angeli@processrum.se
  Mobil: 076 313 44 32

  Till toppen