Angeli moderare Haninge kommuns företagardagar.

https://www.haninge.se/siteassets/naringsliv-och-arbete/foretagardagarna/haninge_foretagardagarna_program_a3.pdf