Mitt bästa sätt ATT VARA KVINNA ÖVER MITT (YRKES)LIV

-en samtalsserie för dig som är präglad som flicka och idag ledare.

I tre samtal får du under ledning av erfarna och genusmedvetna ledarutvecklare möjligheten att möta andra för att utvecklas själv. Du ges en möjlighet att stanna upp, spegla dig i andra och reflektera över ditt eget bästa sätt att vara kvinna över ditt (yrkes)liv.

Inspirationen till samtalsämnen kommer från ledarskapsikonen Barbro Dahlbom-Halls nyutkomna bok ”Att vara kvinna över sitt liv – 10 budord för dig som vill framåt”. Ambitionen är att du ska kliva ut från samtalsserien med en känsla av hoppfullhet och en tydligare riktning för ditt eget ledarskap.

Syfte & mål

Syftet med samtalsserien är ge förutsättningar, kunskaper och insikter som hjälper dig att hållbart och verkningsfullt gör aktiva val, leda dig själv och andra.

Målgrupp

Samtalsserien vänder sig till dig som identifierar dig som kvinna och/eller är uppvuxen med en flickas prägling och idag chef eller ledare. Du vill öka din genomslagskraft och är nyfiken på dig själv och andra. Vi välkomnar deltagare från alla branscher och sektorer, då en mix av deltagare gör det lättare att få perspektiv på sin egen ledarsituation. För att uppnå syfte och målsättning är antalet deltagare begränsat till max 12.

Upplägg & genomförande

Samtalsserien bygger på digitala möten och samtal mellan deltagarna i det digitala rummet i kombination med teoritillskott och processledning från samtalsledarna. Aktivt lyssnande, spegling, erfarenhetsutbyte och egen reflektion är viktiga byggstenar.

Samtalsserien genomförs under tre tillfällen digitalt via Zoom. Mellan träffarna uppmuntras deltagarna att läsa boken  ”Att vara kvinna över mitt liv”, pröva sina nya insikter i vardagen samt reflektera kring sin egen utveckling.

Samtal 1: 15 sept kl 12.30-15.30

Samtal 2: 13 oktober kl12.30-15.30

Samtal 3: 17 nov kl 12.30-15.30

Samtalsledning

Samtalen leds gemensamt av Anna Kowalska Lindberg och Angeli Sjöström Hederberg.

Pris

5 900 kr (exkl moms). Förskottsbetalning mot faktura. I priset ingår boken ”Att vara kvinna över sitt liv”.

Intresseanmälan

De tio budorden

  1. Du ska hedra din barndom
  2. Du ska veta att du är något
  3. Du ska inte låta skulden trycka ner dig
  4. Du ska vara stolt över att vara kvinna
  5. Du, bara du, kan ta hand om dig själv
  6. Du ska inte dräpa ditt jag för att vara ledare
  7. Du ska inte tro på framgång utan smällar
  8. Du ska ta vara på den makt du har
  9. Du ska se och förstå strukturerna
  10. Du ska vara kvinna över ditt liv