Föräldraskap kan bli katalysator för entreprenörskap

Publicerad i tidningen Marknad Örebro, 11-2015

 

markan-orebro