”Tvinga pappor att vara hemma mer – så får vi fler företag”

Publicerat i land.se den 26 oktober 2015
Om landsbygden inte bättre tar tillvara på alla företagande föräldrar går arbetstillfällen, integrationsmöjligheter och tillväxtpotential till spillo. Krånglet som finns kring föräldraförsäkringen för enskilda firmor måste försvinna om vi vill att fler ska vilja och kunna driva hållbara företag på lika villkor.

Enligt Svenskt Näringsliv finns över en miljon företagare i Sverige, varav cirka 75 procent är soloföretagare. Snittåldern för att skaffa barn är enligt Statistiska centralbyrån 31,5 år för män och 29 år för kvinnor. Rimligtvis har alltså många företagare barn, men hur många föräldraprenörer som finns har Statistiska centralbyrån inga uppgifter om.

Det säger något om hur långt ner vi är på agendan.

Det senaste halvåret har jag intervjuat 42 föräldraprenörer i olika branscher om hur de får ihop företagande och föräldraskap. En utmaning som lyfts fram är trygghetssystemens fyrkantighet för små företagare.

Den nuvarande regeringen arbetar med att anpassa föräldraförsäkringen för den enskilda näringsidkaren och det ihop med ett utvecklat trygghetssystem och minskat regelkrångel är nödvändigt att få på plats snabbt. Enligt Företagarnas undersökning Föräldrafällan från 2014 tvingas företagare att bryta mot reglerna då föräldraförsäkringen fortfarande är uppbyggd utifrån att vi alla är anställda.

En annan utmaning som kommer fram i mina intervjuer med föräldraprenörer är den stora okunskapen om företagarens vardag hos våra myndigheter.

När jag själv var gravid hittade jag en metod för att säkerställa att jag fick rätt information från myndigheterna kring min föräldraledighet: Jag ringde alltid och ställde samma fråga två gånger.

Först om jag fick samma svar av två olika handläggare kände jag mig trygg.

Jag vet att jag inte är ensam om det här och vi är många som mycket hellre hade använt tiden till driva affärer, tjäna mer pengar och via skatten bidra till vår gemensamma välfärd.

Jag är uppvuxen på ett jordbruk med två företagande föräldrar och har upplevt föräldraprenörskapets möjligheter och begränsningar. Enligt Jordbruksverket driver befolkningen på landsbygden företag i större utsträckning än de som bor i storstadsområden. Att det går att leva som föräldraprenör är med andra ord extra viktigt för att landsbygden ska fortsätta leva. Men Jordbruksverket visar samtidigt att kvinnor och utlandsfödda företagare är färre på landsbygden än i stadsområden.

Med andra ord går varje dag resurser och tillväxtmöjligheter till spillo ute i vårt land. Det här behöver våra kommuner och regioner fånga upp och hantera. Våra politiker vill att fler startar företag för att skapa arbetstillfällen och de vill att fler skaffar barn för att lösa de framtida demografiska utmaningarna.

Men hur kommer det sig att så få har förmågan att hitta politiska lösningar som gör det enkelt att kombinera dessa två roller?

Många förverkligar sin affärsidé under föräldraledigheten. Ju fler som är hemma med barn och får tid för reflektion, ju fler företag kommer att skapas. Ytterligare en pappamånad räcker inte. Jag tror på att kvotera en större del av föräldraförsäkringen, så att fler inte bara får möjlighet att vara närvarande föräldrar utan också kan förverkliga sina visioner.

Även det företagsfrämjande systemet behöver inse hur vanligt föräldraprenörskapet är och i större utsträckning börja informera om vad det innebär att vara föräldraprenör så att fler kan utbyta erfarenheter och bygga upp strategier i god tid.

Jag slutar aldrig förundras över hur många kurser som kan arrangeras i hur du skriver en affärs- eller marknadsplan, samtidigt som frågor kring trygghetssystem och föräldrapenning aldrig lyfts. Och om företagande och föräldraskap väl diskuteras tenderar det fortfarande att reduceras till en kvinnofråga.

Föräldraprenörer ses alltför sällan som de affärsutvecklingsexperter de är. Återkommande i mina möten med företagande föräldrar är att barn ofta varit en katalysator för att jobba effektivare och mer hållbart. Föräldraprenörer kan ofta vara förebilder för ett smart arbetsliv där både karriär och familjetid ryms.

Det finns lika många normbrytande och innovativa lösningar för att få ihop vardagen som det finns föräldraprenörer. Någon tar med barnen i traktorn, någon föreläser med barnet i babysele på magen, den tredje anställer sina barn. Det är tydligt att föräldraskapet och företagandet berikar varandra.

Läs också: Loke, 2, sover i traktorn när pappa jobbar.

Alla vi som är föräldraprenörer har ett ansvar att lyfta dessa berättelser så att de når ut till fler. Då skapas ett mer inkluderande näringsliv där fler kommer att våga starta och behålla sina företag. Snarare än att osynliggöra föräldraprenörerna borde vi lyfta fram deras affärsmodeller och arbetssätt eftersom de både är lönsamma och bärkraftiga.

Angeli S Hederberg, samhällsentreprenör och författare till boken Föräldraprenör – konsten att balansera företagande och föräldraskap.