Publicerat på nyheter24.se den 10/9-2015 (//nyheter24.se/debatt/809604-vi-foraldrar-ska-inte-behova-valja-mellan-vara-barn-eller-karriar)

Angeli S Hederberg: ”Våra politiker vill att fler startar företag och att fler skaffar barn, men ingen av dem verkar ha en lösning på hur rollerna ska kombineras”

Enligt Svenskt näringsliv finns över en miljon företagare i Sverige varav cirka 75 procent är soloföretagare. Snittåldern för att skaffa barn är enligt Statistiska centralbyrån 31,5 år för män och 29 år för kvinnor. Rimligtvis har alltså många företagare barn, men hur många föräldraprenörer som finns har Statistiska centralbyrån inga uppgifter om. Det säger något om hur långt ner vi är på agendan.

Våra politiker vill att fler startar företag för att skapa arbetstillfällen och de vill att fler skaffar barn för att lösa de framtida demografiska utmaningarna. Men hur kommer det sig att så få har förmågan att hitta politiska lösningar som gör det enkelt att kombinera dessa två roller? Kan det vara så att våra förtroendevalda fortfarande är kvar i ett industriellt tänk där medborgarna främst ska fostras till att bli anställningsbara? Det kan bli ett dyrt misstag när vi är en stor grupp 80- och 90-talister, som står redo att skapa jobb till både oss själva och andra, samtidigt som vi vill vara närvarande och jämställda föräldrar.

Jag har det senaste halvåret intervjuat 42 föräldraprenörer i olika branscher om hur de får ihop företagande och föräldraskap. Utmaningar som lyfts fram är bland annat myndigheters okunskap och trygghetssystemens fyrkantighet. Den nuvarande regeringen arbetar med att anpassa föräldraförsäkringen även för den enskilda näringsidkaren och det ihop med ett utvecklat och förenklat trygghetssystem är nödvändigt att få på plats snabbt.

När jag själv var gravid hittade jag en metod för att säkerställa att jag fick rätt information från myndigheterna kring min föräldraledighet: jag ringde alltid och ställde samma fråga två gånger. Först om jag fick samma svar av två olika handläggare kände jag mig trygg. Jag vet att jag inte är ensam om det här och vi är många som mycket hellre hade använt tiden till driva affärer, tjäna mer pengar och via skatten bidra till vår gemensamma välfärd.
Även det företagsfrämjande systemet behöver inse hur vanlig föräldraprenörskapet är och i större utsträckning börja informera om vad det innebär att vara föräldraprenör så att fler kan utbyta erfarenheter och bygga upp strategier i god tid. Jag slutar aldrig förundras över hur många kurser som kan arrangeras i hur du skriver en affärs- eller marknadsplan, samtidigt som frågor kring trygghetssystem och föräldrapenning aldrig lyfts. Och om företagande och föräldraskap väl diskuteras tenderar det fortfarande att reduceras till en kvinnofråga.

Jag tror på att kvotera en större del av föräldraförsäkringen, så att fler inte bara får möjlighet att vara närvarande föräldrar utan också kan förverkliga sina affärsidéer vilket ofta görs under föräldraledigheten. Föräldraprenörer ses inte som de affärsutvecklingsexperter de är. Återkommande i mina möten med företagande föräldrar är att barn ofta varit en katalysator för att jobba smartare, effektivare och mer hållbart.

Det finns lika många normbrytande och innovativa lösningar för att få ihop vardagen som det finns föräldraprenörer. Det är tydligt att föräldraskapet och företagandet berikar varandra. När dessa berättelser når ut skapas ett mer inkluderande näringsliv och fler kommer att starta och behålla sina företag. Snarare än att osynliggöra föräldraprenörerna borde vi lyfta fram deras affärsmodeller och arbetssätt eftersom de både är lönsamma och bärkraftiga.

Angeli S Hederberg,
Samhällsentreprenör och författare