Det är dags att sätta föräldraprenörer på kartan

Publicerat i Arbetarbladet den 21/9 2015

Sverige har en utmaning framför sig; det råder arbetslöshet och det är viktigare än någonsin att identifiera de tillväxtmöjligheter som främjar ekonomisk hållbarhet och ett dynamiskt näringsliv. Trots det hamnar föräldraprenörer, entreprenörer med barn, längst ner på politikernas agenda – ett misstag som kan stå Sverige dyrt.

Företagare skapar fler arbetstillfällen, samtidigt som familjer med fler barn är en viktig nyckel för att hantera de framtida demografiska problemen. Det finns hundratusentals småföretagare med barn i Sverige och ändå står politikerna handfallna när det kommer till att hitta hållbara, jämlika och långsiktig lösningar för föräldraprenörer som både vill vara med sina barn och aktiva i näringslivet.

Samtidigt talar siffrorna klarspråk om näringslivets verklighet. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån får de flesta sitt första barn i trettioårsåldern. Detta i kombination med Svenskt Näringsliv visar att vi har 1 miljon företagare i Sverige, varav 75 % är egenföretagare, vittnar om ett klimat där många föräldrar är entreprenörer. Ändå finns det ingen uttalad problemformulering eller politisk lösning på hur föräldraskap och entreprenörskap som kombination kan lyftas fram i näringslivet på ett konkurrenskraftigt sätt. Ett misstag som inte bara påverkar en stor grupp människor, utan också Sveriges tillväxtchanser och konkurrenskraft.

Föräldraprenörer är nämligen i stor utsträckning lösningsorienterade, en egenskap som är väsentlig för både näringslivs- och samhällsutvecklingen. När jag intervjuade fyrtiotvå företagande föräldrar om deras entreprenörskap uppdagades det kontinuerligt hur föräldraprenörer tack vare sitt föräldraskap fått hitta smarta lösningar som effektiviserat deras arbete. Detta har i sin tur positiva synergier på deras företagande, vilket vittnar om hur viktiga dessa innovativa affärsmodeller kan vara för hela näringslivets utveckling om de bara synliggjordes för fler. Istället för att osynliggöra våra företagande föräldrar skulle därför samhället behöva lyfta fram deras fungerande affärsmodeller och föra en diskussion om hur företagandet kan bli mer inkluderande.

Trots att många entreprenörer framgångsrikt kombinerar sitt företag med familjeliv finns det de fortfarande som inte vågar starta, eller orkar driva, företag. Det kan vi äbdra på om vi lyfter fram att föräldraprenörer ofta är väldigt nöjda med sin vardag. Bland nyföretagarna i Sverige är det enligt Tillväxtverket fler kvinnor än män, samtidigt som färre kvinnor expanderar och bygger storföretag. Därför behöver Sverige en strategi för allas jämlika möjlighet att vara företagande förälder. Ett förlorat företag är ett förlorat arbetstillfälle och förlorad skatt, varför myndigheter borde öka sin kunskap kring föräldraprenörer och se över Sveriges säkerhets- och trygghetssystem för att fastlägga hur de kan anpassas för att inkludera entreprenörer med barn. Genom att modernisera och förenkla Sveriges nuvarande trygghetssystem är jag övertygad om att vi blir ännu fler som kan skapa lönsamhet, istället för att syssla med krångel.

Vi behöver således ett system där våra politiker och myndigheter är väl medvetna om vad det innebär att vara föräldraprenör. Det ska vara möjligt att vara närvarande och framgångsrik både i sitt företagande och i sitt föräldraskap. Det är dags att sätta föräldraprenörer på kartan.

Angeli S Hederberg,

Samhällsentreprenör och författare till boken Föräldraprenör – konsten att balansera företagande och föräldraskap