Fackförbund använder Angeli Sjöström för att jobba smartare

Generationsväxlingar, tidsbrist och nya synsätt på engagemang kräver nya arbetsformer. Angeli Sjöström hjälper fackförbundet SRAT/Hälsoakademikerna att tänka nytt. Läs artikeln i SRAT-tidningen här

2011-05-17T06:55:24+02:00