Workshop på SACOs inspirationsdag för företagare

Saco fortsätter att arrangera Inspirationsdagar för kunskapsföretagare. Den 22/10 anordnas dagen i Malmö. Talare under dagen är Angeli Sjöström och Gunnar Wetterberg.

2011-04-12T07:03:11+02:00