Angeli Sjöström har tillsammans med Niklas Hill, Trinambai Consulting, skrivit boken som tar ett helhetsgrepp om medlemsfrågorna i en ideell organsiation. Beställ boken här www.medlemsmodellen.se

Teman ur boken:

  • Identifiera er unika roll
  • Locka fler medlemmar
  • Öka mångfalden
  • Kom förbi rekryteringsmotstånd
  • Hantera missnöje och behåll medlemmar
  • Få passiva medlemmar att bli aktiva
  • Skapa en inkluderande kultur
  • Utvärdera ert medlemsarbete

Läs även mer om vårt utvecklingsarbete av ideella organisationer på www.medlemsutveckling.se