Under våren har Veckans Affärer storsatsat för att bidra till fler kvinnor på ledande positioner i samhället. Ett led i arbetet har varit att starta ett mentorprogram. Mentorerna är kvinnor från näringslivstoppen och adepterna är unga lovande ledare. Programmet pågår under 2009 och innehåller säväl tematräffar som individuella möten.

Angeli Sjöström är en av de adpeter som valts ut. Hon har dessutom fått ett stipendium till deltagaravgiften. Hennes mentor är Adine Grate Axén.