Första veckan i december spenderar Angeli Sjöström/ProcessRum i NY för att intervjua aktiva volontärer inom Obamarörelsen, bla från Yuths for Obama. Förhoppningen är att samla ihop en massa spännande erfarenheter kring hur man kan attrahera nästa generation och de som traditionellt inte engagerar sig ideellt. I vår kommer ProcessRum att hålla workshops och inspirationsföreläsningar för att dela med sig av de nya kunskaperna. Följ resan på Angeli Sjöströms sida på facebook!