Under 2009 kommer Angeli Sjöström leda två projekt kring kvinnors entreprenörskap. Det ena är FöretagarFörbundets inspirationsturné med stopp i Kalmar, Helsingborg, Sundsvall och Skellefteå med syftet att -diskutera normerna som omger företagande -lyfta fram kvinnors entreprenörskap i olika branscher -skapa möten mellan småföretagare som kan inspirera och utveckla varandra -avdramatisera företagandet och visa på att det är lustfyllt att vara sin egen Det andra projektet är Sveriges Psykologförbunds fyra affärs- och strategiutvecklingsdagar i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå för psykologföretagare. Dagarnas syfte är att stimulera -de som är intresserade av företagande att våga starta eget -de som har företagandet som bisyssla att driva företag på heltid -de som har företag på heltid att expandera och anställa Båda projekten är medfinansierade av Nutek.