Under en eftermiddag i augusti besökte representanter från Tjetjeniens Mödrar och Svenska Freds Angeli Sjöström/ProcessRum på Drottninggatan, Stockholm. Syftet med mötet var att fortsätta planeringen av det treåriga Sida-finansierade projektet som just nu pågår.

I projektet stöttar bla Angeli Sjöström Tjetjeniens Mödrar i arbetet med organisationutvecklingen. Under våren 2007 besökte Angeli Sjöström Ryssland och nästa flerdagarsseminerium planeras redan till hösten, troligtvis kommer det att äga rum i Istanbul. Följ utvecklingen här på hemsidan eller läs mer på www.svenskafreds.se