Lantbrukarnas Riksförbund arbetar för att höja kompetensen hos förtroendevalda i LRF och i LRFs medlemsorganisationer. Ett led i arbetet är att ta fram en kompetensbank

Med ett tiotal handplockade och kvalitetssäkrade utbildningsföretag. Kompetensbanken vänder sig till LRFs trettio medlemsorganisationerna som tillsammans har hundratusentals medlemmar.

Kompetensbanken lanseras våren 2009 och ProcessRum är ett av de handplockade företagen. ProcessRum kommer att erbjuda följande utbildningar:

 • Kreativa möten
  – handfasta demokratiska verktyg för att skapa annorlunda och effektiva möten/kurser
 • Medlemsrekrytering
  -förhållningssätt och användbara tekniker för att värva och behålla medlemmar
 • Nästa generations engagemang
  -metoder och inspiration kring hur organisationen kan attrahera morgondagens medlemmar och svara upp till deras förväntningar på organisering, kommunikation och ledarskap
 • Idéburet ledarskap
  -kunskapstillskott kring utmaningarna och möjligheterna med att leda i en idéburen organisation där resultatet bygger på gemensamma värderingar och ideell aktivitet
 • Styrelsens gruppdynamik
  -vilka faser går en styrelse igenom, var finns fallgroparna och hur kan det framgångsrika styrelsearbetet skapas
 • Förändringsledning
  -hur fungerar förändring och vilka faser går människor, grupper och organisationer igenom när utveckling sker. Vad är motstånd och hur kan det hanteras så att hela organisationen involveras i förändringsprocessen. (Utbildningen bygger på Förändringens Fyra Rum)