När karriärrådgivningsfirman MinKarriär.se öppnar kontor i Stockholm blir ProcessRum ansvarig för verksamheten. För närvarande är det ca 10 klienter som utvecklas professionell och personligt i lokalerna på Drottninggatan. Många andra får också rådgivning, intervjuträning och CV-granskning via telefon och internet.