Jordbruksverket bjöd den 4-5 februari 2009 in till en konferens på temat Kreativ landsbygd. Angeli Sjöström, själv är uppvuxen på landsbygden med en pappa som är lantbrukare, pratade i ett panelsamtal om den unga entreprenörens drivkrafter. Konferensen anordnades på Elmia i Jönköping och i publiken satt över 600 personer intresserade av att skapa en levande, kreativ och entreprenöriell landsbygd.

Angeli Sjöström pratar entreprenörskap med 600 i publiken