När Radio Kristianstad och Radio Malmöhus behövde någon som inspirerade kring mingel, nätverkande och att göra sin grej intervjuades Angeli Sjöström.

Angeli i sändning i Radio Malmöhus

Angelis självproträtt för Radio Malmöhus hemsida