När AkademikerUtbildning anordnar kurser under 2008 för anställda och förtroendevalda inom SACO är det Angeli Sjöström som håller i dagarna kring Medlemsrekrytering och Att anordna kreativa utbildningar.

Här ser du bilder från den första utbildningen kring det Rekryterande samtalet

Utbildningen bygger på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna

 

Här skriver deltagarna ”brevet till mig själv”

Deltagarna fick tillsammans finna motargument till olika invändningar mot det fackliga medlemskapet