Marvin Meisbord och Sandra Janoff besökte sommaren 2007 Sverige för att hålla i utbildningen Leeding meetings that matters. Angeli Sjöström och ett tjugotal konsulter från Sverige, USA, Tyskland, Danmark och Holland deltog.

Temat för utbildning var att facilitera möten och lita på processen. Underrubriken för utbildningen var ”Don´t just do something, stand there” och deltagarna arbetade med minimalt ledarskap, egna rädslor, impulser och projektioner. Se foton från utbildningen här.

 

Marvin spelar piano på kvällen.

Marvin spelar piano på kvällen.

Sandra Janoff beskriver Förändringens Fyra Rum.

Sandra Janoff beskriver Förändringens Fyra Rum.

Sandra och Marv beskriver sin syn på systemteori.

Sandra och Marv beskriver sin syn på systemteori.

Ann Boman och Margareta Wandel var två av deltagarna.

Ann Boman och Margareta Wandel var två av deltagarna.