Är det skillnad på kvinnligt och manligt entreprenörskap? På Beautiful Business Award 2008 deltog Angeli i paneldiskussionen på temat.

I panelen fanns Hans Börsvik, Vice VD på Öhrlings, Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet och Angeli Sjöström, ProcessRum.

Hans Börsvik ansåg att det finns skillnade mellan könen, medan Camilla och Angeli var överens om att det på individnivå inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor som driver företag – vi delar samma utmaningar och samma rädslor- men att kvinnorna möter diskriminerande strukturer i alla delar av samhället och därmed också när de driver företag.

Paneldiskussionen var ett inslag i Beautiful Business Award, där närmare 400 personer såg företaget Lingon&Blåbär bli kvällens vinnare av tävlingen.

Se bilder från kvällen här //www.driftig.nu/driftig_ny/content/view/447/21/