Konsultföretaget Beautiful Business arbetar med marknadsföring, design och affärsutveckling. Grundarna Frida och Sofia ville lyfta fram kvinnliga entreprenörer för att skapa förebilder. Som examensarbete från universitetet valde de därför att skriva, trycka och marknadsföra en bok.

– Vi ville skriva en bok utan trams om glastak och med mycket inspiration.

Angeli Sjöström är som grundare av ProcessRum en av de kvinnliga företagare som omnämns i boken. Läs mer på www.beautifulbusiness.se