Akademikerförbundet SSR valde ProcessRum

SACO-förbundet Akademikerförbundet SSR arbetar strategiskt med att göra det fackliga medlemskapet attraktivt för unga människor. Ett led i arbetet är att erbjuda studentmedlemmarna tillgång till ProcessRums workshops kring livs- och karriärutveckling.

2011-04-01T06:05:19+02:00