Ny chef 2020-05-20T08:46:54+02:00

Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA OCH NY CHEF

är ett ledarskapsprogram som inspirerats av ledarskapsikonen Barbro Dahlbom-Halls nyutkomna bok ”Att vara kvinna över sitt liv – 10 budord för dig som vill framåt”. Under sex månader får du under ledning av erfarna, genusmedvetna och riktigt vassa ledarutvecklare möjligheten att växa som chef och ledare genom att ta mer makt över ditt yrkesliv. Ambitionen är att du ska kliva ut från programmet med en tydligare riktning för ditt eget ledarskap.

Syfte & mål
Syftet med programmet är ge förutsättningar, kunskaper och insikter som hjälper dig att hållbart och verkningsfullt leda dig själv och andra.

Målgrupp
Programmet vänder sig till dig som identifierar dig som kvinna och är uppvuxen med en flickas prägling. Du är i början av din chefskarriär (chef sedan maximalt fem år tillbaka). Vi välkomnar deltagare från alla branscher och sektorer, då en mix av deltagare gör det lättare att få perspektiv på sin egen ledarsituation. För att uppnå syfte och målsättning är antalet deltagare begränsat till max 20.

Upplägg & genomförande
Programmets upplägg är upplevelsebaserat och utgörs av en blandning av erfarenhetsgrundad teori, övningar, egna uppgifter, erfarenhetsutbyten och reflektion. Modul 1: 2 heldagar – 15-16 september Modul 2: 1 kväll och 1 heldag – 25-26 november Programdagarna genomförs i Stockholm eller digitalt. Vi följer myndigheternas rekommendationer och tar beslut om plats i god tid. .

Programledning
Programmet leds gemensamt av Anna Kowalska Lindberg och Angeli Sjöström Hederberg

Pris
17 000 kr exkl moms. Förskottsbetalning mot faktura.

Intresseanmälan
Att vara kvinna över sitt liv

Startdatum:

15 – 16 september 2020

Ur innehållet

 • Självkännedom
 • Mina styrkor och drivkrafter
 • Personligt varumärke
 • Känslor som vägledare
 • Skuld och skam
 • Rollfällor (morsan, tjejen, flickan)
 • Aktivt lyssnande
 • Att ge och ta emot feedback
 • Hjälproller (coaching, rådgivning, handledning)
 • Kön och makt
 • Härskartekniker
 • Min ledningsfilosofi, mitt eget bästa sätt att leda
Ladda ner inbjudan