Moderator & mötesfacilitering

Moderator & mötesfacilitering

Angeli Sjöström är en uppskattad moderator som vågar sticka ut hakan och använda oväntade metoder. Hon anlitas för att leda paneler, konferenser och temadagar. Oavsett om det är tjugo eller femhundra i publiken skapar hon interaktivitet och diskussion.

Vi bidrar till meningsfulla mötesplatser. Det kan vara årsmöten i ideella organisationer, workshops för ungdomar-politiker-näringsliv, medborgardialoger eller framtidskonferenser för en myndighet.

Open Space, Cafépedagogik och Påverkanstorg är några exempel på de metoder som vi använder. Läs om fler verktyg här».
Vi kan även utbilda er organisation i metoderna.

Några av våra kunder är Tillväxtverket, Företagarna, Fortifikationsverket, Region Skåne, LRF och Näringsdepartementet.

Läs vad våra kunder har sagt här»