Affärsutveckling & säljkurser

Affärsutveckling & säljkurser

ProcessRum anlitas ofta för att stödja kreativa, kooperativa och sociala entreprenörer. Vi är även nischade mot företagande inom de gröna näringarna på landsbygden. Affärsnyttan med ett inkludering står ofta på agendan. ProcessRum har tagit fram säljkurser och utvecklingsprogram för hundratals entreprenörer.

Tillsammans med Coompanion Roslagen har vi tagit fram en folkhögskoleutbildning i kooperativt ledarskap. Se mer på www.jakobsbergsfolkhogskola.se

LRF har anlitat ProcessRum som handledare i ett projekt med syfte att öka affärsmässigheten hos Mälardalens Besöksgårdar. Läs mer på www.lrf.se/malardalen

Brewhouse, en inkubator för kreativa näringar i Göteborg, anlitar ProcessRum som affärsutvecklare och säljcoach. Läs mer på www.brewhouse.se

I egen regi finns det företagsfrämjande konceptet Mod Passion Jonglör – bli entreprenör som Tillväxtverket medfinansierat. Se bilder och läs mer på www.modpassion.se

Malmö NyföretagarCenter har anlitat Angeli som processledare i EU-projektet Entreprenörskap, mångfald och affärsnytta. Läs mer på www.nyforetagarcentersyd.se

Angeli har författat en skrift på temat affärsnyttan med mångfald, du kan ladda ner den kostnadsfritt här»

Läs vad våra kunder har sagt här»