Vision

Vision

ProcessRums vision är att bidra till en mer levande demokrati där människor känner sig som medskapare av sina liv och sammanhang.

Det kan handla om att organisera sig i en förening, driva ett projekt, starta en kampanj eller bli entreprenör -drivkraften är den samma: att göra sin grej!

Människor som känner egenmakt istället för vanmakt, det gynnar såväl individer, organisationer och samhälle.

Läs mer om ProcessRums tankar kring demokrati under Värdegrund.