Grundare

Grundare

ProcessRum ägs och drivs av Angeli Sjöström Hederberg, samhällsentreprenören som med sitt företagande vill bidra till en mer levande demokrati. Hon startade företag som 24-åring för att ifrågasätta och utmana stereotypen av företagaren. Sedan dess har Angeli inspirerat, debatterat och drivit förändring inom områdena entreprenörskap, arbetsmarknadsfrågor och civilsamhällets utveckling.

Angeli är Personalvetare från Stockholms universitet och har inriktningen organisationssociologi. Hon har vidareutbildningar inom omvärldsbevakning, retorik, etnologi, projektledning, improvisationsteater samt livs- och karriärcoaching. Hon har tio års erfarenhet av ideella, politiska och fackliga organisationer och har arbetat som utbildare, karriärombudsman och projektledare.

Angeli är ansluten till talarförmedlingen Kvinnliga talare».

Ladda ner Angeli Sjöström Hederbergs konsultcv här»

Personal & Ledarskap har skrivit ett
pricksäkert porträtt av Angeli.
Läs artikeln här»