Grundare

Grundare

Världen är inte svart eller vit. Den består av gråskalor. Och en massa regnbågsfärger.

ProcessRum AB ägs och drivs av Angeli Sjöström Hederberg, samhällsentreprenören som med sitt företagande vill bidra till en mer levande demokrati. Hon startade företag som 24-åring för att ifrågasätta och utmana stereotypen av företagaren. Sedan dess har Angeli inspirerat, debatterat och drivit förändring inom områden som socialt entreprenörskap, värderingsstyrt ledarskap och civilsamhällets utveckling.

Angeli är sociolog från Stockholms universitet med vidareutbildningar inom processledning, omvärldsbevakning, retorik, etnologi, normkreativitet och relationsbaserad försäljning. Hon har femton års erfarenhet av ideella, politiska och fackliga organisationer och har innan hon startade eget arbetat som karriärrådgivare,  projektledare och lärare.

Ladda ner Angeli Sjöström Hederbergs konsultcv här»

Angeli är ansluten till talarförmedlingen Kvinnliga talare».