Metoder

Metoder

Arbetssättet under våra utbildningar och workshops bygger på upplevelsebaserat lärande. Vi utgår från egna erfarenheter, studier och forskning i vårt arbete. Vår styrka är att vi skapar ett klimat för kreativitet och kunskapsutbyte. Nedan ser ni ett urval av de metoder vi arbetar med.

Diplomerad
 • Opera, en demokratisk mötesmetod för att effektivt samla en grupp kring en viktig fråga.

 

Demokratiska mötesmetoder
 • Open Space
 • Påverkanstog
 • Cafépedagogik
 • Framtidsverkstad
 • Idégenerering

 

Metoder för erfarenhetsutbyte och lärande
 • Reflekterande team
 • Forumteater
 • Rollspel
 • Grupphandledning
 • Dilemmacoaching
 • One-to-one möten
 • Videoinspelning med feedback
 • Collage och vernissage
 • Värderingsövningar
 • Hemläxor som utmanar komfortzonen
 • Åtagandekontrakt
 • Fira-framgång-spelet
 • Metod för att hitta affärsnyttan med mångfald

 

mangfaldsradgivning
Ladda ner pdf»